Kispesti Evangélikus Gyülekezet
Kispesti Evangélikus Gyülekezet
Nyitólap Alkalmak Galéria Videók Igehirdetések Hitvallás Napi ige Elérhetőség Esperesi hivatal
Nyitólap
Alkalmak
Galéria
Videók
Igehirdetések
Hitvallás
Napi ige
Elérhetőség
Esperesi hivatal

Keresztelő a kispesti evangélikus gyülekezetben

A gyülekezet lelkésze keresztelési szertartásokat csak a kispesti evangélikus templomban, vagy más keresztény felekezet felszentelt templomában tart. Kérjük ezt a felkérés előtt figyelembe venni.

Keresztelőt bejelenteni a gyülekezet lelkipásztoránál lehet telefonon (06 / 20 366 5790) vagy személyesen a hivatali időben.

A keresztelő időpontját érdemes minél korábban megbeszélni. Ennek függvényében – gyermekkeresztelő esetén - a keresztelő előtt egy hónappal kezdődik a felkészülés. Ezeken az alkalmakon a keresztség bibliai rendjéről, a szülők és keresztszülők szerepéről folyik a beszélgetés, valamint szertartás pontos menetét is megbeszélik.

Mikor van a keresztelő?

A keresztelő a gyülekezet vasárnap délelőtti istentiszteletén van. (10.00 óra) Fontos, hogy istentiszteleti keretek között történjen, hiszen ez az esemény az egész közösség öröme és ünnepe.

Ki lehet keresztszülő?

Keresztszülő lehet minden megkeresztelt egyháztag. A keresztség szentségének érvényét a történelmi egyházak kölcsönösen elismerik. Ha tehát valakit katolikus, vagy református templomban kereszteltek, az éppúgy lehet evangélikus gyermek keresztszülője. De mindenképpen fontos, hogy a keresztszülők megkeresztelt emberek legyenek!

Felnőtt keresztség:

Gyülekezetünkben lehetőség van felnőtt keresztelőre is. A felnőtt keresztségben az illetőnek saját magának kell hitvallást tennie, ezért szükségszerű, hogy ismerje az evangélikus egyház alaptanítását. Az öt alkalomból álló felkészítés során a lelkész ismerteti a legfontosabb keresztyén tanításokat, melyről a felnőtt beszélgetés formájában beszámol. Ezáltal a felnőtt keresztelő mindig egyben konfirmáció is. A keresztelés után az illető az úrvacsora szentségében is részesül, így a gyülekezet teljes jogú tagjává válik.

A keresztelés ingyenes, ezért semmilyen térítést nem kérünk és nem várunk el.

Deák László
evangélikus lelkész
esperes