Kispesti Evangélikus Gyülekezet
Kispesti Evangélikus Gyülekezet
Nyitólap Alkalmak Galéria Videók Igehirdetések Hitvallás Napi ige Elérhetőség
Nyitólap
Alkalmak
Galéria
Videók
Igehirdetések
Hitvallás
Napi ige
Elérhetőség

Napi ige

„Eléjük tártam rendelkezéseimet, és megismertettem velük törvényeimet, hogy aki teljesíti azokat, életet nyerjen általuk.” (Ez 20,11)

„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (1Jn 4,9)

Olvasmányok: Lk 7,36–50 és 2Móz 14,1–14

 

Lelki útravaló a mai napra

Mi az igazi élet? Akkor keressük a leginkább a választ erre a kérdésre, amikor úgy érezzük, valakinek a sorsa már nem is nevezhető életnek. Nem is élhetek igazán, mert szűkek a lehetőségeim, túl sok a kötöttség, kevés a változatosság. Úgy érezhetjük, élményektől, pihenéstől, szabadságtól lehetne méltóvá sorsunk. Az igazi életet János evangéliuma, a levelei és a Jelenések könyve máshol keresi: egyedül Istennél. Csak vele szoros közösségben valósulhat meg bennünk a puszta létezésnél több. Minden más időleges, minden más űrt hagy maga után.

Amikor a Biblia Jézus személyének a titkáról, valóságos istenségéről tanúskodik, azt nem öncélú elméletként teszi. Ezzel arra mutat rá, hogy őbenne jött el végre ebbe a világba az, ami nélkül töredékesek vagyunk. Őbenne jött el az igazi élet. Az a más minőségű lét, amelyet kitartóan, de hiába próbálunk újabb és újabb fogyasztási cikkekkel megvásárolni, és amelyről szenvedések és kiszolgáltatottság közepette végképp lemondunk. Jézus mégis eljön százféle e világi valóságba is, és ahol ő jelen van, ott váratlanul igazi életté avatja az emberi sorsot. Bőségben és nyomorúságban egyaránt.

Nem szabad beérnem kevesebbel, csak az igazival, az élet Teremtőjétől származó más szintű léttel. És nem is kell beérnem mással, mert ez az én életemben is valóság lehet.

*

Uram, Istenem! Tanév végén, nyári pihenésre készülődve fáradtan keresem nemcsak az erőgyűjtés lehetőségét, hanem olyan élményt és szabadságot is, amely kiemel a méltatlan szürkeségből, a hajszoltságból. Add, hogy észrevegyem: te vagy az igazi élet egyetlen forrása. Kérlek, te újíts meg engem. Add, hogy észrevegyem, mindenekfölött a veled való közösségre van szükségem. Ámen.Szerző: Tóth Károly

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.